Zorgt. creëert manieren en middelen om te com- municeren. Dit doen we voor klanten die met zorg en welzijn van mensen bezig zijn. Dat betekent dus dat we letterlijk vaak werken voor partijen uit de zorgsector, maar bijvoorbeeld ook voor bedrijven die zich bezig houden met projecten waarbij de mens- of zijn ontwikkeling- centraal staat.

Dit is een bewuste keuze. Waarom? Omdat we graag werken aan opdrachten die een verschil maken. Daarom laten we op deze website niet alleen de dingen zien die we gemaakt hebben, maar ook de mensen voor wie de communicatiemiddelen bedoeld zijn. En vooral, wat deze middelen voor hen betekenen. Want dat is waar het bij Zorgt. Communicatie en onze klanten over gaat.

 
Ga naar www.ik-doehet.nl